Secret Islands of Silence - deník z cest...

Secret Islands of Silence - deník z cest...

Instalace  "deníku z cest" v rámci výstavy o surfové expedici...

Na přelomu roku 2013/14 se uskutečnila expedice s názvem „Secret Islands of Silence“.

Jejími členy byli Václav Jirsák, Naďa Durdová, Tadeáš Kopča a Gabriela Činková, respektive VeNaTraGa Team. Jejich cílem bylo nejen objevování nových a doposud neznámých surfových míst ve vzdálených končinách krásné Indonésie, ale i poznání života místních lidí, snaha o maximální soužití a pokus o alespoň malou osvětu v současné palčivé problematice odpadů. V rámci této cesty jsme se dostali daleko za hranice běžných turistických destinací. Pohybovali jsme se po místech, o kterých jsou jen velmi strohé a mnohdy nejsou vůbec žádné informace, ani co se týče cestování, natožpak surfování. Cílem celé akce rozhodně nebylo zmapování a vytipování nových a vhodných míst ke stále se rozrůstajícímu sportu - surfingu. Jejím cílem naopak bylo poukázat na jiný, alternativní způsob cestování, který může pozitivně ovlivnit obě strany. Jak samotného cestovatele pochopením základního principu soužití lidí s nezkaženou přírodou, tak i místní lidi, které jsou jako loutky zavalovány množstvím zbytečného odpadu z „vyspělejších“ koutů světa a doposud nepochopili jejich skutečnou hrozbu. A toto jsou pouze jehly v kupě propastných rozdílů mezi místními lidmi a námi....

Kompletní galerii najdete v sekci projekty...